Dalība NordPlus projektā

27.oktobrī ir noslēdzies mūsu pirmais seminars ,,Kultūras uzņēmējdarbības izglītība mākslas skolu audzēkņiem”, kurā iepazināmies un apspriedām, ko nozīmē kultūras uzņēmējdarbība un kā to vislabāk apgūt.

Kopā ar Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu prezentējām tēmu "Kultūrizglītība, kultūras uzņēmējdarbība, atbalsta mehānismi un labās prakses piemēri Latvijā". Paldies visiem kolēģiem un tiekamies drīz!

 

Our first seminar "Cultural entrepreneurship education for art schools students"

where we discussed what does it mean cultural entrepreneurship and what is the best way to achieve this competence has ended.

Together with PIKC Liepaja Music, Art and Design school we were presenting our topic “Culture education, cultural entrepreneurship, support mechanisms and examples of good practice in Latvia”. Thank you all colleagues and see you soon!

Pagarinātas brīvdienas

Saskaņā ar 2021. gada 20. oktobrī pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Ventspils Mākslas skolā rudens brīvdienas pagarinātas līdz 2021.gada 29.oktobrim.

18.10.2021.-22.10.2021. Ventspils Mākslas skolas audzēkņiem- BRĪVDIENAS

Dalība projektā

Ventspils Mākslas skola ar patiesu prieku uzsāk dalību Ziemeļvalstu Ministru padomes izveidotajā izglītības un pētniecības mobilitātes programmas NordPlus Junior projektā ,,Kultūras uzņēmējdarbība zaļākai nākotnei” (CA4GF), kurā, sadarbojoties ar Viļņas Justinas Vienožinskis mākslas skolu, Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu,  Lietuvas Sociālās līderības asociāciju un Norvēģijas uzņēmumu Prios Kompetanse AS, tiks izstrādāta jauna kultūras uzņēmējdarbības mācību programma Latvijā, Lietuvā un Norvēģijā. Lai mums viss izdodas!

 

Ventspils Art School is very happy to take part in The Nordic Council of Ministers created educational and research mobility programme NordPlus Junior, in the project ,,Cultural entrepreneurship for a greener future” (CA4GF). Collaborating with Vilnius Justinas Vienožinskis Art school, Liepaja Secondary school of Music, Art and Design, Social Leadership Association (Lithuania) and Prios Kompetanse AS (Norway), we are going to create a new curriculum for cultural entrepreneurship in Latvia, Lithuania and Norway. Good luck to us!

www.lmmdv.edu.lv

https://socialinelyderyste.lt/

www.prios.no

Uzmanību!

Saistībā ar Valstī izsludināto ārkārtas situāciju, par mācību procesu Ventspils Mākslas skolā informēsim “E-klasē” 2021.gada 11.oktobrī, kad saņemsim akceptu no dibinātāja. Paldies par sapratni!

Godalgotas vietas konkursā

Apsveicam mūsu skolas audzēknes par iegūtajām godalgotajām vietām vizuālās mākslas konkursā “PILS. SĒTA. PILSĒTA”.

Grafikā (vecuma grupa 14 – 18 gadi):

*1.vieta- Sofijai Rubīnai (skolotājs E.Ozoliņa)

*Atzinība- Esterei Jurševskai (skolotāja I.Dzalbe)

 Grafikā (vecuma grupa 11 – 13 gadi):

*2.vieta- Karīnai Treigūtei (skolotāja E. Kaufmane Lauss)

Konkursu organizēja Bauskas Mūzikas un mākslas skola un tajā piedalījās Latvijas mākslas skolu audzēkņi ar darbiem par tēmu “Industriālā ainava”.

Ekskursija

29.septembrī mūsu skolas 6.b kursa audzēkņi bija ekskursijā iepazīt Jelgavu un Bausku, konkursa  “Manas pilsētas 730 gadi” ietvaros. Paldies konkursa organizatoriem- "Ventspils labiekārtošanas kombinātam" un Milanai par iegūto balvu!

Dalība mākslas festivālā

24.septembrī mūsu skolas audzēknes Ieva Kārkliņa, Karīna Treigūte, Daniela Giņko un Aleksandra Atorina ar skolotāju Evu Kaufmani Lauss piedalījās Kurzemes zonas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu II mākslas festivālā "IENĀC PĀVILOSTĀ!"

Radošā diena izglītojamiem no 3.-6.kursam

22.septembrī no plkst.15.00-19.00 Ventspils Mākslas skolas pagalmā notiks radošās darbnīcas izglītojamiem no 3.-6. kursam.

Informācija “E-klasē”.

1.septembris

  Jauno mācību gadu iesāksim bez tradicionālā svinīgā pasākuma skolas pagalmā, bet ar plānotajām sekojošām aktivitātēm:

*plkst.13.00 izteiksim pateicības audzēkņiem un pedagogiem par sasniegumiem konkursos un izstādēs (ierodas ielūgtie audzēkņi un pedagogi);

* no plkst.14.00-18.00 organizēsim informatīvo dienu par jauno mācību gadu (materiālu iegāde, mācību stundu norise un c.). Šajā dienā slēgsim IZGLĪTOŠANAS LĪGUMUS ar uzņemto audzēkņu vecākiem/aizbildņiem (individuāli informēsim 31.augustā).

Par mācībām klātienē

  Saskaņā ar 2021.gada 17. augustā Latvijas valdības lemtajam par drošības pasākumiem izglītības jomā, Ventspils Mākslas skolā klātienē 2021./2022. mācību gadā varēs apmeklēt izglītojamie ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par Covid-19 negatīvu testa rezultātu (izņemot izglītojamos pirmsskolas izglītības pakāpē).

  Ventspils Mākslas skolā testēšana netiks veikta, bet būs nepieciešams uzrādīt vispārizglītojošā skolā veikto testa rezultātus ieejot skolā vai sūtot uz e-pastu: VMsk.testi@gmail.com . Skatīt kārtību http://www.ventspilsmakslasskola.lv/dokumenti/ 

 

Audzēkņu uzņemšana

Ventspils Mākslas skolā audzēkņu uzņemšana 2021./2022.m.g. notiks no 16.-30.augustam darbdienās plkst. 12.00-18.00.

Skatīt sadaļā "JAUNU AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA" 

Uzmanību!

Ventspils Mākslas skola ir atvērta darbdienās no plkst.9.00 līdz plkst.17.00 

Mācību prakse- plenērs

  2020./2021.m.g. Ventspils Mākslas skolas audzēkņiem (2.-6.kursam un studijas k.) mācību prakse- plenērs notiks no 1.jūnija.

 Informācija "E-klasē" .

1.a, 1.b, 1.c kursu audzēkņiem!

   Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī, liecību izsniegšana 2020./2021.māc.g.noslēgumā nenotiks, audzēkņi un vecāki informāciju par semestra un gada vērtējumiem varēs apskatīties elektroniskā žurnālā “E-klasē” no 31.05.2021.

Papīra formātā liecības tiks izsniegtas jaunā mācību gada sākumā.

Paldies par sapratni, jauku atpūtu!

Skolas absolventiem!

  Informējam, ka apliecību izsniegšanu un ārpus telpu aktivitāte ir ieplānota  Ventspils Mākslas skolas pagalmā 31.maijā plkst.15.00.

Gaidīsim!

Apsveicam!

Ventspils Mākslas skolas audzēknes Aleksandra Djatlova, Laura Ziemele un Justīne Ofkante ieguvušas godalgotās 1.vietas starptautiskajā konkursā “Fish Art Contest 2021” (ASV, Minneapole). Paldies skolotājai Elīnai Ozoliņai!

Izstāde

Ventspils Galvenās bibliotēkas logos ir skatāma mūsu skolas audzēkņu darbu izstāde.

Uzmanību!

No 5.-10.maijam Ventspils Mākslas skola ir atcēlusi visas ieplānotās āra nodarbības. Turpinām strādāt tikai attālināti. Paldies par sapratni!

Krāšņu un ģimenisku Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienu!

Apsveicam!

Apsveicam un lepojamies par mūsu skolotājai Ievai Pastarei piešķirto atzinību "Gada balva izglītībā-2020" nominācijā “Gada skolotājs kultūrizglītībā”.

Apsveicam!

Apsveicam Lauru Ziemeli par iegūto III pakāpes diplomu XII Starptautiskajā bērnu vizuālās mākslas izstādē-konkursā «Живи, планета!» Baltkrievijā. Paldies skolotājai Initai Dzalbei!

Uzmanību!

  Ventspils Mākslas skola ir atvērta darbdienās no plkst.12.00 līdz plkst.18.00 un informācija par āra nodarbībām katru nedēļu ir nosūtīta elektroniskajā žurnālā “E-klasē”.

Āra nodarbības

No 06.04.-08.04.2021. esam ieplānojuši āra nodarbības 4.-7. un studiju kursu audzēkņiem.

Informācija ‘E-klasē”

Valsts kultūrkapitāla fonds atbalstījis Ventspils Mākslas skolas projektu

  Valsts kultūrkapitāla fonds  atbalstījis Ventspils Mākslas skolas projektu “Keramikas aprīkojuma pilnveide Ventspils Mākslas skolā” EUR 1450 apmērā. Projekta ietvaros ir ieplānots iegādāties keramikas darbu glazēšanas iekārtu, lai skolas audzēkņi varētu radīt brīnišķīgus mākslas darbus.

Āra nodarbības

No 30.03.-01.04.2021. esam ieplānojuši āra nodarbības 1.-3.kursu audzēkņiem.

Informācija ‘E-klasē”

 

Uzmanību!

  Ventspils Mākslas skola ar 2021.gada 17.martu būs atvērta darbdienās no plkst.15.00 līdz plkst.18.00

 

Pavasara brīvdienas

 15.03.- 19.03.2021. Ventspils Mākslas skolas audzēkņiem- BRĪVDIENAS. 

Jauku atpūtu!

Uzmanību!

  Ventspils Mākslas skola ar 2020.gada 8.martu ir atvērta darbdienās no plkst.12.00 līdz plkst.18.00, nodarbības audzēkņiem notiek attālināti vai individuāli organizētajās klātienes konsultācijās PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU BEIDZĒJIEM.

 

"Ventspils labiekārtošanas kombināta" izdotajā kalendārā mūsu skolas audzēkņu darbi

 “Ventspils labiekārtošanas kombināta” rīkotais zīmējumu konkurss “Manas pilsētas 730 gadi” ir noslēdzies ar kalendāra izdošanu, kur  iekļauti mūsu skolas audzēknes A.Troščenkovas, A.Boberes, N.Liepājnieces, M.Elmurzaevas, J.Ofkantes, S.Rubīnas, A.Atorinas un galvenās balvas ieguvējas M.Dubrovenko darbi. Apsveicam!

Uzmanību!

  Ventspils Mākslas skola ar 2020.gada 21.decembri būs atvērta darbdienās no plkst.10.00 līdz plkst.13.00 un mācības izglītojamiem notiks tikai attālināti.

Apsveicam!

Mūsu skolas audzēknes Laura Ziemele (sk. Inita Dzalbe) un Līva Siliņa (sk. Anda Kaņepe) saņēma Goda rakstus ASV Kalifornijā rīkotajā Starptautiskajā mākslas konkursā "SAGLABĀT VARDES!".  Konkursā piedalījās 1462 dalībnieki ar 1875 mākslas darbiem no 51 valsts. Goda raksti tika piešķirti 226 dalībniekiem no 30 valstīm.

Konkurss "Kukaiņi"

Šogad konkurss "Kukaiņi" norisinājās attālināti un tajā piedalījās Ventspils pilsēta skolēni, kopā ar vizuālās mākslas pedagogiem radot telpiskus objektus no dabā atrastiem materiāliem. Konkurss organizēts ar mērķi uzzināt dabas vērtības, to nozīmi mūsu ikdienā pētīt un izzināt kukaiņu daudzveidību, to nozīmi dabā un nepieciešamo aizsardzību.

Mākslas skolas audzēkņu konkurss jau tradicionāli organizēts Zilā karoga kustības ietvaros ar Ventspils pilsētas domes finansiālu atbalstu. Ņemot vērā pulcēšanās aizliegumu, nenotiek svinīgs konkursa noslēguma pasākums. Balvas dalībniekiem nogādātas individuāli.

Darbi izstādīti Ventspils Galvenajā bibliotēkā. Ņemot vērā ierobežojumus, tie apskatāmi bibliotēkas skatlogā Pils ielas pusē.

Ar 2020.gada 7.decembri

Ventspils Mākslas skolā darbinieki, izglītojamie un apmeklētāji, kuri sasnieguši 7 gadu vecumu lieto mutes un deguna aizsegus.

Attālinātās mācības

   Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 2. decembra rīkojumu Nr. 719 „Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu””, nodarbības Ventspils Mākslas skolas audzēkņiem līdz 2020.gada 11.janvārim turpinām organizēt attālināti vai individuāli pēc pedagoga uzaicinājuma.

Informācija “E-klasē”.

Apsveicam!

Apsveicam mūsu skolas audzēknes par iegūtajām godalgotajām vietām 4.Starptautiskajā glezniecības konkursā "Vilnis Lielupē" .

* Vecuma grupā no 7-9 gadi:

3.vieta- Dorotejai Kairjakai (skolotāja I.Dzalbe)

* Vecuma grupā no 13-15 gadi:

2.vieta- Norai Leldei Lauss (skolotāja I.Pastare)

3.vieta- Maretai Elmurzaevai (skolotāja I.Pastare)

Krāsainus un svinīgus Latvijas svētkus!

Lai mums izdodas noticēt sev, dot ticību citiem un iedvesmoties lieliem darbiem!

Attālinātās mācības

   Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, nodarbības Ventspils Mākslas skolas audzēkņiem līdz 6.decembrim notiks attālināti vai individuāli pēc pedagoga uzaicinājuma.

Informācija “E-klasē”.

Uzmanību!

Ventspils Mākslas skolā darbinieki, izglītojamie un apmeklētāji, kuri sasnieguši 13 gadu vecumu, ārpus tiešās izglītības programmas apguves lieto mutes un deguna aizsegus.

Attālinātās mācības

   Pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.5 p., nodarbības Ventspils Mākslas skolas audzēkņiem līdz 13.novembrim notiks attālināti vai individuāli pēc pedagoga uzaicinājuma.

Informācija “E-klasē”.

Piedalies masku konkursā

  Rudenī svinam  Helovīna un Mārtiņa svētkus, kuri mums asociējas ar masku izgatavošanu. Turpinot svētku tradīcijas un ievērojot piesardzību, Ventspils Mākslas skola organizē digitālo masku konkursu, kurā var piedalīties bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam.

  Lai piedalītos konkursā, Tev jāizgatavo maska, jānofotografē un līdz 15.novembrim jāievieto saitē:  https://bit.ly/35FCJLu .

Labākie darbi tiks apbalvoti!

Veiksmi!

 

Attālinātās mācības

   Pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.5 p., nodarbības Ventspils Mākslas skolas audzēkņiem no 26.oktobra līdz 6.novembrim notiks attālināti vai individuāli pēc pedagoga uzaicinājuma.

Informācija “E-klasē”.

Uzmanību!!!

   Pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.5.p.,  plānotās konsultācijas RUDENS BRĪVDIENĀS ir atceltas, bet sazinoties ar konkrēto pedagogu “E-klasē” līdz 19.oktobrim varat vienoties par individuālām nodarbībām (konsultācijām).

19.10.2020.-23.10.2020. Ventspils Mākslas skolas audzēkņiem- BRĪVDIENAS.

 BRĪVDIENĀS audzēkņi var apmeklēt konsultācijas pie pedagogiem:

SANDA JAUNBELZĒJA -

Pirmdiena, 19.oktobris plkst.10.00-12.00

INITA DZALBE –

Pirmdiena, 19.oktobris plkst.12.00-15.00

IEVA SPRIDZĀNE-

Pirmdiena, 19.oktobris plkst. 12.00-14.00

SANTA DALBE-

Pirmdiena, 19.oktobris plkst. 14.00-17.00

MONIKA KALNIŅA –

Otrdiena, 20.oktobris plkst. 11.00-14.00

ANDA KAŅEPE –

Otrdiena, 20.oktobris plkst.14.00-17.00

INGA INSBERGA-

Trešdiena, 20.oktobris plkst. 10.00-13.00

IEVA PASTARE-

Trešdiena, 20.oktobris plkst.13.00-17.00

MADARA LILIENFELDE-

Ceturtdiena, 21.oktobris plkst. 10.00-13.00

EVA KAUFMANE-LAUSS-

Ceturtdiena, 21.oktobris plkst. 13.00-17.00

Godalgotas vietas konkursā.

Apsveicam mūsu skolas audzēknes par iegūtajām godalgotajām vietām vizuālās mākslas konkursā “PILS SĒTA PILSĒTA”.

 

 

 

 

Grafikā (vecuma grupa 11 – 13 gadi):

  • 2.vieta- Sofijai Rubīnai (skolotājs J.Kupčs)
  • Atzinība- Diānai Siņicai (skolotājs J.Kupčs)

Grafikā (vecuma grupa 14 – 18 gadi):

  • 3.vieta- Līvai Siliņai (skolotāja I. Dzalbe)
  • Atzinība- Esterei Jurševskai (skolotāja I.Dzalbe)

Glezniecībā (vecuma grupa 8 – 10 gadi ):

  • Atzinība- Madarai Galindomai (I.Spridzāne)

Konkursu organizēja Bauskas Mūzikas un mākslas skola un tajā piedalījās Latvijas mākslas skolu audzēkņi ar darbiem par tēmu “Pagalms”.

Izstāde

Oktobrī Ventspils Amatu mājā ir skatāma mūsu skolas audzēkņu mācību prakses- plenēra darbu izstāde.

Ventspils Mākslas skolas audzēknēm balvas konkursā

    III Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā "Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot" par tēmu “Sadzīves aina laukos” , Laumas Nikolovskas un Sophie Beatrices Lefevres datorgrafikas darbi ieguva Eiropas informācijas centra balvu. Darbi tika radīti ped. A.Kaņepes vadībā.

    Konkursu organizēja Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeju.

Skolotāju diena

 2.oktobrī Ventspils Mākslas skolā tiks svinēta Skolotāju diena. Audzēkņiem, kuri apmeklē nodarbības piektdienās, mācības notiks pēc speciāli šai dienai sastādītā stundu saraksta. Informācija skolā pie informācijas stenda un "e-klasē" .

Audzēkņu vecākiem!

2020.gada 30.septembrī plkst.18.20 Ventspils Mākslas skolā notiks no 2.-7. un studiju kursu audzēkņu vecāku sapulce.  
Gaidīsim!

Dalība mākslas festivālā.

25.septembrī mūsu skolas audzēknes Milana Dubrovenko, Justīne Ofkante un Mareta Elmurzaeva ar skolotāju Initu Dzalbi piedalās mākslas festivālā ,,Ienāc Pāvilostā”.

1.a,b,c kursu audzēkņu vecākiem!

2020.gada 24.septembrī plkst.17.30 Ventspils Mākslas skolā notiks 1.a,b,c kursu  audzēkņu vecāku sapulce.  
Gaidīsim!

2.septembris.

2.septembrī no plkst. 15.00-18.00 Ventspils Mākslas skolā organizēsim informatīvo dienu, kad būsim atvērti visiem neskaidrajiem jautājumiem par jauno mācību gadu (materiālu iegāde, mācību stundu norise un c.). Šajā dienā varēsiet arī saņemt 2019./2020.mācību gada LIECĪBAS.

 

! Ierodoties skolā būsim saprotoši, piesardzīgi un ievērosim distancēšanos .

Informācija sagatavošanas kl. audzēkņu vecākiem

2.septembrī plkst.17.20 Ventspils Mākslas skolā notiks sagatavošanas kl. audzēkņu vecāku sapulce.  
Gaidīsim!

Informācija par iestājpārbaudījumu

Iestājpārbaudījums notiks 31.augustā plkst.11.00, Ventspils Mākslas skolas pagalmā.

Lūdzu izvēlēties piemērotu apģērbu!

Jauno mācību gadu iesāksim 1. septembrī plkst.16.00 ar svinīgu pēcpusdienu skolas pagalmā. Gaidīsim!

Pasākumu laikā būsim saprotoši, piesardzīgi un ievērosim distancēšanos .

27.augustā no plkst.11.00-13.00 Ventspils Mākslas skola būs atvērta visiem interesentiem, kuri vēlas uzzināt plašāku informāciju par mācībām un apskatīties plenēra darbu izstādi.

Ventspils Mākslas skolas audzēkņi var apmeklēt konsultācijas, lai veiktu attālinātajā mācību procesā neapgūtos uzdevumus

 

 

 

Konsultāciju plāns:

JĀNIS KUPČS

Pirmdiena, 17.augusts plkst. 10.00-13.00

ANDA KAŅEPE
Pirmdiena, 17.augusts plkst. 12.30- 15.00
SANDA JAUNBELZĒJA
Otrdiena, 18.augusts plkst. 10.00-12.00

INGA INSBERGA
Otrdiena, 18.augusts plkst. 10.00- 13.00

MADARA LILIENFELDE
Otrdiena, 18.augusts plkst. 14.30- 17.00

IEVA SPRIDZĀNE
Trešdiena, 19.augusts plkst. 14.30-17.00

IEVA PASTARE
Trešdiena, 19.augusts plkst. 13.00- 17.00
INITA DZALBE
Ceturtdiena 20.augusts plkst. 11.00-14.00

Par papildus konsultācijām individuāli vienoties ar pedagogiem.

PRAKSE-PLENĒRS

No 3.-14.augustam Mākslas skolas audzēkņiem (2.-6.kursam un studijas k.) notiek prakse- plenērs.

7.kursa audzēkņiem!

  Informējam, ka diemžēl izlaiduma pasākumu šogad organizēt nevarēsim, bet apliecību izsniegšanu, ievērojot visus ārkārtējās situācijas piesardzības pasākumus, esam ieplānojuši Ventspils Mākslas skolā 2.jūnijā plkst.15.00.

Gaidīsim!

Mācību prakse- plenērs

  2019./2020.m.g. Ventspils Mākslas skolas audzēkņiem (2.-6.kursam un studijas k.) mācību prakse- plenērs notiks no 3.augusta.

Liecību izsniegšana pēc mācību prakses – plenēra.

 Informācija "e-klasē" .

1.a, 1.b, 1.c, 1.d kursu audzēkņiem!

   Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, liecību izsniegšana 2019./2020.māc.g.noslēgumā nenotiks, audzēkņi un vecāki informāciju par semestra un gada vērtējumiem varēs apskatīties elektroniskā žurnālā “e-klase” sadaļā sekmju izraksts no 29.05.2020.

Papīra formātā liecības tiks izsniegtas jaunā mācību gada sākumā.

Paldies par sapratni!

Sveicam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā un novēlām ar mīlestību un patriotismu nosvinēt svētkus katrā ģimenē!

!!!

Ventspils Mākslas skola līdz 2020.gada 12.maijam turpina strādāt attālināti. Mācību uzdevumi un saziņas kanāli elektroniskajā žurnālā “E-KLASE”.

Krīzes situācijā skola atvērta darbdienās no plkst.10.00 līdz plkst.13.00

Valsts kultūrkapitāla fonds atbalstījis Ventspils Mākslas skolas projektu

  Valsts kultūrkapitāla fonds  atbalstījis Ventspils Mākslas skolas projektu “3D drukas iekārtas iegāde Ventspils Mākslas skolā” EUR 3444 apmērā. Projekta ietvaros ir ieplānots iegādāties 3D drukas iekārtu un materiālus, lai skolas audzēkņi jaunajā mācību gadā varētu radīt brīnišķīgus mākslas darbus, atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām.

Uzmanību!

Ventspils Mākslas skola krīzes situācijā atvērta darbdienās no plkst.10.00 līdz plkst.13.00

!!!!!

Ventspils Mākslas skola līdz 2020.gada 14.aprīlim strādā attālināti. Informācija būs nosūtīta  elektroniskajā žurnālā “E-KLASĒ” 2020.gada 23.martā.

Uzmanību!!!

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī no rītdienas, 13.marta līdz 14. aprīlim mācības skolā tiek atceltas.

Pavasara brīvdienās konsultācijas ir ATCELTAS

 16.03.- 20.03.2020. Ventspils Mākslas skolas audzēkņiem- BRĪVDIENAS.

 

 BRĪVDIENĀS audzēkņi var apmeklēt konsultācijas pie pedagogiem:
SANDA JAUNBELZĒJA
Pirmdiena, 16.marts plkst. 11.00-13.00

IEVA PASTARE
Pirmdiena, 16.marts plkst. 13.00- 17.00

INGA INSBERGA
Pirmdiena, 16.marts plkst. 13.00- 17.00

IEVA SPRIDZĀNE
Otrdiena, 17.marts plkst. 11.00-14.00

MADARA LILIENFELDE
Otrdiena, 17.marts plkst. 10.00- 13.00

ANDA KAŅEPE
Otrdiena, 17.marts plkst. 14.00- 17.00
INITA DZALBE
Trešdiena 18.marts plkst. 13.30-16.30

EVA KAUFMANE-LAUSS
Trešdiena, 18.marts plkst. 13.00-17.00

Teātra namā „Jūras vārti” no 9. marta ir skatāma Ventspils Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde „SEPTIŅI + DIVI”

  Izstādē “SEPTIŅI + DIVI” ir apskatāmi Ventspils Mākslas skolas 2019.gada absolventu darbi, kuros jaunie mākslinieki ir centušies dažādos materiālos un tehnikās atrisināt sev vēlamo un aktuālo skatījumu mākslā. Izstāžu apmeklētājiem būs iespēja apskatīt zīmējumus, gleznojumus, keramiku, tekstilu un citus mākslas veidus.
  Darbu realizācija un māksliniecisko risinājumu atveidošana notika pedagogu Evas Kaufmanes Lauss, Initas Dzalbes un Jāņa Kupča vadībā.
Izstādi būs iespējams apskatīt līdz 27. martam.

Konkurss "Mana novada dārgakmens - jaunā būve”

  Ventspils Mākslas skolas 4. b kursa audzēkņa Rolana Beinaroviča un 2.a kursa audzēknes Kates Ķirses darbi guvuši atzinības konkursā "Mana novada dārgakmens - jaunā būve”, kuru ar SIA „S.B.C.” atbalstu rīkoja skates „Gada labākā būve Latvijā 2019” organizatori. Šogad konkursam bija iesniegti 421 zīmējumi no visas Latvijas.

Gada balva izglītībā

27.februārī koncertzālē ''Latvija'' notika Ventspils pilsētas ''Gada balva Izglītībā'' pasniegšana pasākums, kur mūsu skolotāja Inita Dzalbe ieguva balvu nominācijā “Gada skolotājs mākslā”. Apsveicam!

Pārventas bibliotēkā būs skatāma Ventspils Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde „Dziesma”

 Pētot dzirdes mākslas unikalitāti, Ventspils Mākslas skolas audzēkņi mēģināja savas emocijas un asociācijas attēlot gleznojumos, zīmējumos, veidojumos, datorgrafikā un citos mākslas veidos 2019./2020.mācību gada 1.pusgadā.
Izstādes atklāšanā, 9.janvārī plkst. 16.00, interesenti varēs tikties ar autoriem, aplūkot izstādi un ieklausīties dziesmu skaņās Ventspils Mūzikas vidusskolas izpildījumā.
Izstāde „Dziesma” Pārventas bibliotēkā būs skatāma līdz 7. februārim.

Konkurss "Vide ap mani!"

  Ar kalendāra izveidošanu 2020. gadam noslēdzies Ventspils labiekārtošanas kombināta rīkotais konkurss “Vide ap mani!”, kurā Ventspils Mākslas skolas audzēkne Kerija Kate Tālberga ieguva galveno balvu - klases ekskursiju 400 EUR vērtībā.

Ziemas brīvdienas

 23.12.2019.-3.01.2020. Ventspils Mākslas skolas audzēkņiem- BRĪVDIENAS.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRĪVDIENĀS audzēkņi var apmeklēt konsultācijas pie pedagogiem:

SANDA JAUNBELZĒJA
Ceturtdiena, 2.janvāris plkst. 10.00-12.00
IEVA SPRIDZĀNE
Ceturtdiena, 2.janvāris plkst. 11.00-14.00
INITA DZALBE
Ceturtdiena, 2.janvāris plkst. 13.00-16.00
ANDA KAŅEPE
Ceturtdiena, 2.janvāris plkst. 14.00- 17.00
EVA KAUFMANE-LAUSS
Ceturtdiena, 2.janvāris plkst. 11.00-15.00
MADARA LILIENFELDE
Piektdiena, 3.janvāris plkst. 10.00- 13.00
INGA INSBERGA
Piektdiena, 3.janvāris plkst. 11.00- 15.00
JĀNIS KUPČS
Piektdiena, 3.janvāris plkst. 11.00- 15.00
IEVA PASTARE
Piektdiena, 3.janvāris plkst. 12.00- 16.00

Pirmssvētku nedēļa

• 16. decembrī plkst.15.00-16.25
Ziemassvētku ballīte sagatavošanas klasītes “A” grupiņai (līdzi ņemt cienastiņu) (5.kab.).
• 16. decembrī plkst.18.10-19.35
Ziemassvētku ballīte sagatavošanas klasītes “B-1” un “B-2” grupiņai (līdzi ņemt cienastiņu) (5.kab.).
• 17. decembrī plkst.15.30-18.00
Ziemassvētku ballīte 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 2.a, 2.b, 2.c kursu audzēkņiem.
(līdzi ņemt cienastiņu) (5.kab.).
• 17.decembrī plkst. 15.30- 19.00
5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7. un studijas kursiem jāizstāda skates darbi (informācija "E-klasē" un pie informācijas stenda).
• 18. decembrī plkst.15.00
Skates darbu vērtēšana
• 19. decembrī plkst. 15.00 – 16.25
Ziemassvētku ballīte sagatavošanas klasītes “C” grupiņai (līdzi ņemt cienastiņu) (5.kab.).
• 19. decembrī plkst. 16.00 – 18.00 Ziemassvētku kino ballīte
3.-7. kursu audzēkņiem (līdzi ņemt spilvenus sēdēšanai un cienastiņu)(2.kab.).
• 20.decembrī  plkst. 12.12
Liecību izdošana.
1.a, 1.b, 1.c , 1.d k.- 5.kab.
2.a, 2.b, 2.c k.- 2.kab.
3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b k.- 1.kab.
5.a, 5.b, 6.a, 6.b,7.,studiju k.-7. kab.

4.decembrī Galvenajā bibliotēkā atklās Ventspils skolēnu vizuālās mākslas izstādi “Cilvēks un folija”

  Ventspils Mākslas skola sadarbībā ar Ventspils pilsētas domes Vides uzraudzības nodaļu šajā mācību gadā organizēja vizuālās mākslas konkursu “Cilvēks un folija”. Konkursā piedalījās Ventspils skolu, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu audzēkņi un pedagogi.
     Izstādē būs skatāmi telpiski mākslas darbi, kurus katra mācību iestādes komanda izgatavoja, pētot alumīnija folijas materiāla raksturīgākās iezīmes.
  Noslēguma pasākumā, izstādes atklāšanā, kas notiks 4.decembrī plkst.16.00, konkursa dalībniekiem būs iespēja uzklausīt Ventspils pilsētas domes Vides uzraudzības nodaļas vadītājas Ilgas Zīlnieces izglītojošu lekciju par alumīnija folijas ietekmi uz cilvēku un vidi.
Izstāde būs skatāma līdz 03.01.2020.

Darbnīcas 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b,5.a,5.b, 7. un studiju kursam

  Pirmdien, 2.decembrī, Ventspils Mākslas skolā viesosies Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pārstāvji un vadīs radošās darbnīcas  termoapdrukā 
un foto. 

 

 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Termoapdrukas darbnīcas notiks 2.kabinetā sekojošos laikos:
15.00- 3.a; 3.b; 4.b kursa audzēkņi,
16.30- 3.c; 5.b kursa audzēkņi,
17.30- 4.a; 5.a kursa audzēkņi.
!!! Vēlams līdzi ņemt savus T-kreklus, maisiņus vai citus audumus.
       
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Foto darbnīcas notiks 4.kabinetā sekojošos laikos:
16.00- studiju kursa audzēkņi,
16.40- 7.kursa audzēkņi.

Izstāde

  Ventspils Mākslas skolas otrā stāva hallē līdz 10.decembrim ir skatāma 1. kursu audzēkņu zīmēšanas un gleznošanas darbu izstāde.

Ventspils Mākslas skolas kolektīvs sveic Latvijas valsts svētkos un vēlam, lai mūsu zemē un katrā ģimenē valda gaišums un mīlestība.

Jauno mākslinieku izstāde

  Ventspils Mākslas skolas otrā stāva hallē līdz 8.novembrim ir skatāma jaunāko skolas apmeklētāju, sagatavošanas klasīšu audzēkņu darbi, kuri tapuši 2019./2020.m.g. pie skolotājas M.Lilienfeldes.

Helovīnu pasākums

   30.oktobrī no plkst.17.30- 19.30 Ventspils Mākslas skolā notiks Helovīnu pasākums, kur gaidīsim skolas audzēkņus no 1.-5.kursam (var ierasties maskā vai kopīgi pasākumā izgatavot). Līdz plkst.17.20 mācību stundas pēc stundu saraksta.

2019.gada 15. oktobris

15.oktobrī Ventspils Mākslas skolas jaunieši tikās ar Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēju, mākslinieku, scenogrāfu- Kristianu Brekti, kuru laikā lekciju un darbnīcu formā izzināja, kas ir scenogrāfija.

Audzēkņu vecākiem!

2019.gada 21.oktobrī plkst.18.10 Ventspils Mākslas skolā notiks no 2.-7.kursu audzēkņu vecāku sapulce.  
Gaidīsim!

Rudens brīvdienas

 21.10.2019.-25.10.2019. Ventspils Mākslas skolas audzēkņiem- BRĪVDIENAS.

 

 

 

 BRĪVDIENĀS audzēkņi var apmeklēt konsultācijas pie pedagogiem:
JĀNIS KUPČS
Pirmdiena, 21.oktobris plkst. 10.00- 14.00
INITA DZALBE
Pirmdiena, 21.oktobris plkst. 11.00-14.00
SANDA JAUNBELZĒJA
Pirmdiena, 21.oktobris  plkst. 14.00-16.00
INGA INSBERGA
Pirmdiena, 21.oktobris  plkst. 13.00-17.00
IEVA SPRIDZĀNE
Otrdiena, 22.oktobris plkst. 11.00-14.00
SANTA DALBE
Otrdiena, 22.oktobris plkst. 11.00-14.00
ANDA KAŅEPE
Otrdiena, 22.oktobris plkst. 14.00- 17.00
EVA KAUFMANE-LAUSS
Trešdiena, 23.oktobris plkst. 11.00-15.00
MADARA LILIENFELDE
Ceturtdiena, 24.oktobris plkst.12.00-15.00

Ventspils Mākslas skolas audzēknei Justīnei Ofkantei 3.vieta konkursā “PILS SĒTA PILSĒTA”

  Konkursu “PILS SĒTA PILSĒTA” organizēja Bauskas Mūzikas un mākslas skola, kur piedalījās Latvijas mākslas skolu audzēkņi ar darbiem, kas tapuši prakses/ plenēra laikā, zīmējot un gleznojot par tēmu “Baznīca ainavā”.
  Ventspils Mākslas skolas audzēkne J.Ofkante piedalījās konkursa vidējā vecumu grupā ar darbu, kur attēlota Ventspils Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīca.
Darbs tika realizēts skolotājas I.Pastares vadībā.

Skolotāju diena

4.oktobrī Ventspils Mākslas skolā tika svinēta Skolotāju diena. Paldies par ziediem, laba vēlējumiem un prasmīgajiem jaunajiem skolotājiem! 

GALERIJĀ “ŽAGATA” ATVĒRTA VENTSPILS MĀKSLAS SKOLAS AUDZĒKŅU DARBU IZSTĀDE

  Līdz 3.oktobrim mākslinieku piederumu veikalā „Žagata” ir skatāma Ventspils Mākslas skolas audzēkņu prakses- plenēra darbi, kuros iemūžinātas Ventspils un Kazdangas ainavas.

2019./2020.MĀCĪBU GADA SĀKUMS

Jauno mācību gadu iesāksim 2. septembrī plkst.16.00 ar svinīgu pēcpusdienu skolas pagalmā.

Ekskursija

23.augustā devāmies ekskursijā uz Rundāles pili, konkursa “Mana pilsēta – manas mājas” ietvaros. Paldies Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombinātam" un Renātei par iegūto balvu.

Izstāde Kazdangā

  Līdz 23.augustam Kazdangas bibliotēkā ir skatāma Ventspils Mākslas skolas audzēkņu prakses- plenēra darbi, kuros iemūžinātas Kazdangas ēkas un ainavas.

Dalība Starptautiskajā izstādē "No Hanzas uz Hanzu: jauno skatījums"

  Ventspils Mākslas skolas audzēknes Ērika Krista B., Katrīna Guzlēna un Marita Zigrida Pajate darbi piedalījās Pleskavas rīkotajā Starptautiskajā izstādē "No Hanzas uz Hanzu: jauno skatījums".
  Starptautisko Hanzas dienu ietvaros 2019. gada 20. maijā Pleskavā visu konkursa darbi tiks eksponēti izstādē, kas vēlāk apceļos Hanzas pilsētas arī citās valstīs, tai skaitā Latvijā.

Ventspils Mākslas skola piedalījās Starptautiskā plenērā Saldū

  Starptautiskais plenērs Saldū “Plenērs Rozentāla pilsētā 2019” notika no  22. līdz 27. jūlijam, kur piedalījās mākslas skolu audzēkņi un pedagogi no Šilutes (Lietuva), Vodjas (Igaunija), Līderbahas (Vācija), Ķekavas, Valmieras, Ventspils, Kuldīgas, Jelgavas un Saldus.
  Nedēļas garumā audzēkņi kopā ar saviem pedagogiem studēja šī gada plenēra tēmu –LAIKMETS.  Dalībniekiem tā bija lieliska iespēja zīmēt un gleznot brīvā dabā, piedalīties radošajās darbnīcās un viesoties Jaunauces muižā, lai zīmētu un gleznotu dzīvus modeļus, kas ietērpti 1833.,1903.,1915.gadu tērpu rekonstrukcijās.
  Ventspils Mākslas skolu plenērā pārstāvēja Angelīna T., Rūta H.,  Ērika Krista B., Elizabete Ā. kopā ar skolotāju Ievu Pastari.
  No labākajiem plenērā radītajiem darbiem tika noformēta ceļojoša izstāde, kura būs skatāma visu plenēra dalībnieku pilsētās 2019./2020.m.g.

PRAKSE-PLENĒRS

    Katru mācību gadu jūnijā Ventspils Mākslas skolas vecāko kursu audzēkņi dodas ārpus mācību telpām, lai pētītu, zīmētu un gleznotu dabā redzamās ainavas.
    Šajā mācību gadā audzēkņi savos prakses darbos iemūžināja Ventspils pilsētas skaistās ieliņas, muzejus, baznīcas un citus nozīmīgus apskates objektus, bet divdesmit audzēkņi ar pedagogiem (S.Jaunbelzēja, I.Dzalbe)  no 3.-6. jūnijam devās uz Kazdangu, lai zīmētu un gleznotu senatnīgās celtnes, putnus, kokus  un  piedalītos radošajās darbnīcās.

SASNIEGUMI BALTKRIEVIJĀ

  No 4. līdz 6. jūnijam Baltkrievijas pilsētā Novopolockā notika starptautisks plenērs-konkurss „Палитра Придвинья”. Konkursā Ventspils Mākslas skolu pārstāvēja divas audzēknes.
  Jaunākajā vecuma grupā startēja Ventspils Mākslas skolas audzēkne Sofija Rubīna, taču vecuma grupā no 14 līdz 18 gadiem – Luīza Lote Irbe. Meitenes žūrijas izvirzīta pedagoga uzraudzībā gleznoja Novopolockas apkārtnes ainavas. Katra savā vecuma grupā parādīja lielisku sniegumu un ieguva 1. pakāpes diplomu.

Piedalījāmies Ventspils Bērnu svētkos

  26.maijā Ventspilī svinēja Bērnu svētkus, kur Ventspils Mākslas skolas audzēkņi un pedagogi vadīja darbnīcas, kur varēja zīmēt un gleznot varoņu atribūtus.

Dalība Ventspils pasākumā – Piektdienas vakara pastaiga

24.majā piedalījāmies pasākumā- Piektdienas vakara pastaiga. Tā kā skola atrodas Zvana ielā, pie mums varēja izgatavot zvaniņus.

MĀCĪBU PRAKSE- PLENĒRS

  No 3.jūnija Ventspils Mākslas skolas audzēkņiem (2.-6.kursam un studijas k.) notiks MĀCĪBU PRAKSE-PLENĒRS. Liecības izdos pēc MĀCĪBU PRAKSES-PLENĒRA.  Informācija "e-klasē" un skolā pie informācijas stenda.

1.a, 1.b, 1.c kursu audzēkņiem!

31.maijā plkst.13.00 LIECĪBU izdošana. 

Sagatavošanas klasītes audzēkņu noslēgumu pasākumi

*  27. maijā plkst.15.00
sagatavošanas klasītes “C” grupiņai
*  29.maijā. 15.00
sagatavošanas klasītes “A” grupiņai
*  30. maijā plkst. 18.10
sagatavošanas klasītes “B” grupiņai

Ventspils Mākslas skolas audzēknim Mihailam Martjuševam specbalva konkursā “Sibīrijas bērni 1941/1949”

  Konkursu organizēja fonds “Sibīrijas bērni”, lai pievērstu sabiedrības uzmanību Latvijas vēsturei.
  Ventspils Mākslas skolas audzēknis Mihails Martjuševs  piedalījās konkursa jaunākajā vecumu grupā  (6-10 g.) ar glezniecības darbu, kurš tapis skolotājas Ievas Pastares vadībā.

Lekcija

  15.maijā plkst. 16.00 Ventspils Mākslas skolā viesosies fonda “Mākslai vajag telpu” ar lekciju par laikmetīgo un moderno mākslu. Gaidīsim vecāko kursu audzēkņus!

Ventspils Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Pētījums”

  No 3.maija Ventspils Galvenajā bibliotēkā ir skatāma Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde „Pētījums”.
  Izstādē redzamie darbi tika radīti šajā mācību gadā, kad tika veikti daudz pētījumi un eksperimenti mākslas darbu radīšanai gan zīmējot, gleznojot, veidojot un c.
  Atklāšanas pasākumā 3.maijā plkst. 15.30 būs iespējams aprunāties ar darbu autoriem un pedagogiem Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēkņu radītajā muzikālajā noskaņā.
Izstāde Ventspils Galvenajā bibliotēkā būs skatāma līdz 3.jūnijam.

Ventspils Mākslas skolas audzēknei 3.pakāpes diploms IX Starptautiskajā konkursā Minskā

  Minskā notiekošajā IX Starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas konkursā “Красаweek” Ventspils Mākslas skolas audzēknes Karīnas Treigūtes grafikas darbs “Pastaiga” ieguvis trešās pakāpes diplomu. 3.a kursa audzēkni Karīnu konkursā sagatavoja skolotāja Inita Dzalbe.
  Konkursā kopumā tika iesūtīti 1200 darbi no sešpadsmit valstīm.

VECĀKU DIENA

    Aicinām 2019.gada 30.aprīlī no plkst.16.30- 18.00 Ventspils Mākslas skolas audzēkņu vecākus piedalīties VECĀKU DIENĀ, kuras laikā varēsiet apmeklēt sekojošas aktivitātes un darbnīcas:

 


Keramika (māla podu virpošana)- pedagogs J.Kupčs (3.kab.)
Gleznošana (pasteļa glezniecība)- pedagogs E.Kaufmane Lauss (6.kab.)
Aušana (jostu aušana) - pedagogs I.Dzalbe (5.kab.)
Grafika (iespied tehnikas)- pedagogs I.Spridzāne (1.kab.)
Animācija - pedagogs I.Pastare (4.kab.)
Piespraudes izgatavošana-  pedagogs S.Dalbe (2.kab.)
Individuālas pārrunas ar skolas direktori S.Jaunbelzēju par bērnu sekmēm, sasniegumiem un mācību darba aktualitātēm (dir. kab.)
(Ar darba materiāliem nodrošināsim!)
Par dalību pieteikties e-pastā: makslas.skola@ventspils.lv vai “e-klasē”.

 

30.aprīlī mācību stundas skolas audzēkņiem notiks no plkst. 14.15 līdz 16.25 pēc esošā stundu saraksta.
 

Ventspils Mākslas skolas 7.un 3.studiju kursa noslēguma darbu grafiks

 

 

 

 

 

* ZĪMĒŠANA
13.maijā no plkst.15.40- 19.40
* GLEZNOŠANA
16.maijā no plkst.15.40- 19.40
* VEIDOŠANA
23.maijā no plkst.15.40- 18.20
* NOSLĒGUMA DARBA AIZSTĀVĒŠANA
27.maijā plkst.16.00
(darbus izstādīt 5.kabinetā pirms aizstāvēšanas)
* IZLAIDUMS 31.maijā plkst.16.00 Pārventas bibliotēkā.

Ventspils Mākslas skolas audzēknei atzinība valsts konkursā

   Noslēgusies Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu valsts konkurss, kur Ventspils Mākslas skolas 7.kursa audzēkne Marija Spruģevica (vecākajā vecuma grupā) ieguva atzinību.
    Šogad valsts konkursa uzdevumi bija saistīti ar dabas objektu vizuālo izpēti, to pārradīšanu tēlos un savu māksliniecisko ideju raksturošanu.
    Konkursa dalībnieku darbos žūrija vērtēja idejisko un māksliniecisko risinājumu, izteiksmes līdzekļu pielietojumu, darbu tehniskos risinājumus un kvalitāti. 
    M.Spruģevicu konkursam sagatavoja skolotāja E. Ozoliņa un S.Jaunbelzēja.
Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības iestāžu audzēkņu valsts konkursu organizēja Latvijas Nacionālais kultūras centrs, kur piedalījās vairāk kā simts Latvijas mākslas skolas.

Ventspils Mākslas skolas audzēknēm GRAN PRIX un 3.pakāpes diploms Baltkrievijas X Starptautiskajā konkursā-izstādē “Planēta dzīvo!”

  X Starptautiskajā mākslas konkursā “Planēta dzīvo!” Ventspils Mākslas skolas audzēknes Gabriēlas Annas Mertenas darbs “Ko sēsi, to pļausi” (skolotāja S.Jaunbelzēja) tika atzīts par labāko un piešķirta  galvenā balva GRAN PRIX, bet Alises Eleonoras Kolas darbs “Brūnais lācis- zivju gardēdis” ( skolotāja I.Dzalbe) ieguva trešās pakāpes diplomu.
   Novopolockā notiekošais konkurss bija veltīts dabas aizsardzībai un saglabāšanai, kur piedalījās 134 bērni un jaunieši no Baltkrievijas, Krievijas, Kazakhstānas un Latvijas.

Mākslas skolā pirmssvētku radošās darbnīcas

18.aprīlī no plkst. 14.30- 17.30 Ventspils Mākslas skolas audzēkņiem (1.-6.k.) notiks pirmssvētku radošās darbnīcas:

Podu virpošana   (3.kab.) sk. Jānis K.
Olu dekoru gatavošana no filca    (1.kab.) sk.Santa D.
Ornamentu iededzināšana kokā (2.kab.) sk. Sanda J.
Telpisku objektu gatavošana ar 3 D pildspalvām   (2.kab.) sk. Madara L.
Celaiņu aušana    (5.kab.) sk. Inita Dz.
Zīmēšana ar grafiskajām planšetēm (4.kab.) sk. Anda K.
Siltā laikā darbosimies sētā!

7.kursam un Studiju kursam- zīmēšana, gleznošana no plkst.15.00-18.00

Sagatavošanas “B” klasītei tēlotājmākslas nodarbība no plkst. 18.10-18.50

Lai Jums saulainas un pozitīvu notikumu bagātas Lieldienas!

Ventspils Mākslas skolas audzēknēm godalgotas vietas starptautiskajā konkursā

    II Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā "Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot" vecuma grupā no 13-15 gadiem 2.vietu glezniecībā ieguva  Angelīna Troščenkova, bet  datorgrafikā godalgotā 3.vieta gan  Laumai Nikolovskai vecuma grupā no 10-12 gadiem, gan Elizabetei Rubīnai vecuma grupā no 13-15 gadiem. Toties jaunākajā grupā (7-9 g.) atzinīgi tika novērtēts Alises Eleonoras Kolas glezniecības darbs.
Konkursā audzēknes datorgrafikā sagatavoja pedagoģe Anda Kaņepe, bet glezniecībā Inita Dzalbe.
    Konkursu organizēja Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeju, kur kopumā šogad bija iesniegti 850 darbi par kopējo tēmu "Klusā daba. Lauku veltes" . 
Noslēguma pasākums un apbalvošana notiks 23.aprīlī Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā.

Mazo mākslinieku izstāde

    No 29.marta Ventspils Mākslas skolas otrā stāva hallē ir skatāmi sagatavošanas klasīšu audzēkņu darbi, kuri tapuši 2018./2019.m.g. pie ped. A.Kaņepes, I.Pastares un M.Lilienfeldes.

Ventspils Mākslas skolā top Lieldienu dekori Rātslaukumam

  Skolēnu pavasara brīvdienās Ventspils Mākslas skolas audzēkņi un pedagogi apgleznoja piecas 1,27 metru garas, lielizmēra stiklplasta olas, kuras Lieldienu laikā būs izstādītas Rātslaukumā.

  Darbs pie olu apgleznošanas sākās ar skiču zīmēšanu, kurā ar savām idejām piedalījās dažādu kursu audzēkņi. Kā oriģinālākās idejas tika izvēlētas studiju kursa audzēknes Leldes Zēniņas skices, kurās stilizēti Ventspilij raksturīgi tēli: kaijas, zivis, kuģi un citi. Pēc Leldes skicēm lielizmēra olas apgleznoja 14 skolas audzēkņi pedagogu S.Jaunbelzējas, E.Kaufmanes Lauss, I.Dzalbes, J.Kupča un S.Dalbes vadībā.

  Ventspils Mākslas skolas audzēkņiem šī bijusi jauna pieredze darbā ar lielizmēra telpiskiem vides objektiem. Plānots, ka apgleznotās olas Ventspili Lieldienu laikā rotās vairākus gadus. Vides objektu  apgleznošana tika realizēta Ventspils Mākslas skolai sadarbojoties ar Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļu un Ventspils Komunālo pārvaldi.

Pavasara brīvdienas

 11.03.2019.-15.03.2019. Ventspils Mākslas skolas audzēkņiem- BRĪVDIENAS.

 

 

 

 

BRĪVDIENĀS audzēkņi var apmeklēt konsultācijas pie pedagogiem:
JĀNIS KUPČS
Pirmdiena, 11.marts plkst. 10.00- 14.00
IEVA SPRIDZĀNE
Pirmdiena, 11.marts plkst. 11.00-13.00
SANTA DALBE
Pirmdiena, 11.marts plkst. 11.00-13.00
ANDA KAŅEPE
Pirmdiena, 11.marts plkst. 15.00- 17.00
SANDA JAUNBELZĒJA
Otrdiena, 12.marts plkst. 13.30-15.30
MADARA LILIENFELDE
Otrdiena, 12.marts plkst. 13.30-15.30
INITA DZALBE
Otrdiena, 12.marts plkst. 13.30-15.30
Trešdiena, 13.marts plkst. 14.00-16.00
IEVA PASTARE
Trešdiena, 13.marts plkst. 13.00-17.00
EVA KAUFMANE-LAUSS
Ceturtdiena, 14.marts plkst. 11.00- 15.00

 

Ventspils Mākslas skolā no 25. februāra līdz 25.martam ir skatāma ceļojošā starptautiskā izstāde “Plenērs Rozentāla pilsētā 2018”

   Māksliniekam J. Rozentālam veltītais plenērs Saldū notiek kopš 2006. gada (jūlija nogalē), kur piedalās mākslas skolu audzēkņi un pedagogi.  2018.gada vasarā notiekošā plenēra tēma bija – “Kustoņi”, kura laikā dalībnieki ne tikai zīmēja un gleznoja Kurzemes ainavas, bet arī pievērsa uzmanību dažādām dzīvām būtnēm, putniem, kukaiņiem, dzīvniekiem, kā arī apmeklēja dzīvnieku patversmi.
    Ventspils Mākslas skolu plenērā pārstāvēja A.Rebuka,  G.A.Mertena, A.Markeviča, V.Šļihtova un skolotājs J.Kupčs.

    No labākajiem plenērā radītajiem darbiem tika noformēta ceļojoša izstāde, kura 2018./2019.m.g.ir skatāma visu plenēra dalībnieku pilsētās.
 

Ventspils Mākslas skolas audzēknim Mihailam Martjuševam pirmā vieta Latvijas mākslas skolu audzēkņu grafikas darbu konkursā “Siguldas līnija”

  Konkursu organizēja Siguldas Mākslu skola, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru un Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas katedru. Tā mērķis ir popularizēt grafikas tradīcijas, grafikas tehniku daudzveidību un godinātu latviešu grafikas klasiķus. Konkursa tēma bija “Manas apkārtnes ainava.
  Ventspils Mākslas skolas audzēknis Mihails Martjuševs  piedalījās konkursa jaunākajā vecumu grupā  (7-10 g.) ar darbu “Vētra”, kuru realizēja aukstās adatas iespiedtehnikā, skolotājas Ievas Spridzānes vadībā.
  Mihails Ventspils Mākslas skolā mācās jau trešo mācību gadu, bet iespiedgrafiku uzsāka apgūt tikai šajā mācību gadā. Lai realizētu savas mākslinieciskās ieceres, Mihailam vajadzēja metāla plāksnītē ar adatu iegravēt savu zīmējumu un tikai pēc tam caur grafikas spiedi veikt darba atspiedumus, eksperimentējot ar krāsu.

Tālākzglītība

 

 

  2019.gada 4.februārī plkst.16.00  Ventspils Mākslas skolā ar prezentāciju viesosies Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pārstāvji. Gaidīsim visus interesentus! 

Ekskursija

15.janvārī Ventspils Mākslas skolas studiju kursu audzēkņi brauca ekskursijā uz Rīgu, lai apmeklētu Latvijas Nacionālo mākslas muzeju.

Apbalvojumi konkursā “ Mana pilsēta – manas mājas”

  Ar kalendāra izveidošanu 2019. gadam noslēdzies Ventspils labiekārtošanas kombināta rīkotais konkurss “Mana pilsēta – manas mājas”, kurā Ventspils Mākslas skolas audzēkne Renāte Zernevica ieguva galveno balvu un Lelde Zēniņa ar Karīnu Histjajevu simpātiju balvas.
  Konkursā tika iesniegti vairāk kā 230 darbi no kuriem komisija atlasīja 58 darbus kalendāram (no tiem astoņi ir Ventspils Mākslas skolas audzēkņu darbi).

Pārventas bibliotēkā būs skatāma Ventspils Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde „Ceturtdaļa no simts”

   Latvijas simtgades gadā Ventspils Mākslas skolai aprit 25.gadi, kas ir ceturtā daļa no simts un , tāpēc izstādes darbi, kuri tapuši 2018./2019.m.g. 1.pusgadā ir radīti izzinot mūsu vērtības un identitāti.
Zīmējumos, gleznojumos, grafikās, keramikā, tekstilā, datorgrafikā un citās tehnikās bērni un jaunieši caur dažādiem uzdevumiem centās attēlot savas emocionālās izjūtas par savu valsti un skolu.
  Izstāde tiks atklāta 10.janvārī plkst. 15.30, kur interesenti varēs noskatīties filmiņu par skolas pirmsākumiem un izgatavot sev dāvaniņu- nozīmīti.
    Izstāde „ Ceturtdaļa no simts” Pārventas bibliotēkā būs apskatāma līdz 9.februārim.

Ventspils Mākslas skolas audzēknēm pirmās trīs vietas konkursā “Dzīve kā košums”

  Ventspils Mākslas skolas audzēknes konkursā “Dzīve kā košums” ieguvušas pirmās trīs godalgotās vietas. Kopumā konkursā tika iesniegti 260 bērnu un jauniešu grafikas, glezniecības un tēlniecības darbi no dažādām Latvijas mākslas skolām.
  Konkursu “Dzīve kā košums” organizēja Aizputes Mākslas skola un Mārtiņa Freimaņa fonds un tās mērķis bija veicināt skolēnu radošo pašizteiksmi, attīstīt ieceres, realizāciju un iemaņas darba tehniskajos risinājumos. Lai piedalītos konkursā, dalībniekiem bija jāattēlo Mārtiņa Freimaņa dziesma kādā no žanriem: glezniecībā, grafikā un tēlniecībā.
  Ventspils Mākslas skolas audzēknes glezniecības darbi, vecuma grupā no 13 līdz 15 gadiem, ieguva pirmās trīs godalgotās vietas Luīzas Lotes Irbes gleznojums ieguva 1.vietu, kurā māksliniece attēloja Mārtiņa Freimaņa dziesmu “Paspēlēsim paslēpes”. Patrīcija Landmane gleznoja dziesmu “Bet maijpuķītēm jāpaliek”, iegūstot 2.vietu, savukārt Marijas Spruģēvicas darbs “Lietus dārzs” tika novērtēts ar 3.vietu. Konkursā audzēknes sagatavoja pedagoģe E.Ozoliņa.

Ziemas brīvdienas

No 22.12.2018.-06.01.2019. Ventspils Mākslas skolas audzēkņiem- BRĪVDIENAS.
BRĪVDIENĀS audzēkņi var apmeklēt konsultācijas pie pedagogiem:

SANDA JAUNBELZĒJA
Ceturtdiena 3.janvāris plkst. 10.00-12.00
IEVA PASTARE
Ceturtdiena 3.janvāris plkst. 12.00-16.00
IEVA SPRIDZĀNE
Ceturtdiena 3.janvāris plkst. 12.00-14.00
INITA DZALBE
Ceturtdiena 3.janvāris plkst. 12.00-16.00
SANTA DALBE
Ceturtdiena 3.janvāris plkst. 13.00-15.00
MADARA LILIENFELDE
Ceturtdiena 3.janvāris plkst. 14.00-16.00
JĀNIS KUPČS
Piektdiena 4.janvāris plkst. 11.00- 15.00
ELĪNA OZOLIŅA
Piektdiena 4.janvāris plkst. 12.00- 16.00
ANDA KAŅEPE
Piektdiena 4.janvāris plkst. 15.00- 17.00